Przedszkole nr 1
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zarządzenia Dyrektora

Data dodania: 2020-05-29 09:55:28
Autor: Halina Łaganowska


PDF (196 KB)

Zarządzenie nr 8/2020 w/s  Procedury bezpieczeństwa  w okresie obowiązywania stanu epidemii.Data dodania: 2020-05-06 11:12:09
Autor: Halina Łaganowska


PDF (200 KB)

Zarządzenie nr 4/2020 w/s zawieszenia zajęćData dodania: 2020-04-30 11:00:39
Autor: Halina Łaganowska


DOC (38 KB)

Zarządzenie nr 3/2020 w/s powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2020-16-03
Autor: Halina Łaganowska


PDF (194 KB)

Zarządzenie nr 1/2020 w/s zagrożenia epidemiologicznego.Data dodania: 2019-11-28 09:47:40
Autor: Halina Łaganowska


PDF (198 KB)

Zarządzenie nr 8/2019 w/s procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiazywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.Data dodania: 2019-11-27 10:17:54
Autor: Halina Łaganowska


PDF (177 KB)

Zarządzenie nr 7/2019
Data dodania: 2019-10-03 10:26:44
Autor: Halina Łaganowska


PDF (268 KB)

Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy w przedszkolu.Data dodania: 2019-10-01 10:13:53
Autor: Halina Łaganowska


PDF (182 KB)

Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi”Data dodania: 2020-09-12 11:31:53
Autor: Halina Łaganowska


PDF (137 KB)

,Zarządzenie nr 4/2019 - dopuszczenie programów do użytku  na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-09-03 12:47:55
Autor: Halina Łaganowska


PDF (216 KB)


Data dodania: 2019-03-15 13:28:53
Autor: Halina Łaganowska


DOC (37 KB)

Zarządzenie nr 2/2019 w/s powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2019-03-15 13:18:12
Autor: Halina Łaganowska


DOCX (13 KB)

Zarządzenie nr 1/2019 w/s określenia terminów postępowania rekrutacyjnego


PDF (49 KB)

Zarządzenie nr 10/2018

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 1 w Rybniku.Data dodania: 2018-09-03 09:34:35
Autor: Halina ŁaganowskaData dodania: 2018-06-29 10:46:38
Autor: Halina Łaganowska


PDF (217 KB)

Zarządzenie nr 9/2018. dot. opłat za pobyt iżywienie.


PDF (31 KB)

Zarządzenie nr 1/2018

w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejPDF (23 KB)

Zarządzenie nr 2/2018

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  do Przedszkola Nr 1 w  Rybniku na rok szkolnym 2018/2019.


PDF (48 KB)

Zarządzenie nr 6/2018

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 1 w Rybniku.


PDF (212 KB)

Zarządzenie nr 9/2017 w/s inwentaryzacji.


PDF (69 KB)

Zarządzenie nr 7/2018

w sprawie zmiany systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, „Procedury zarządzania ryzykiem” i „Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”Data dodania: 2018-05-25 10:03:56
Autor: Halina ŁaganowskaData dodania: 2018-02-23 09:53:39
Autor: Halina Łaganowska


PDF (31 KB)

Zarządzenie nr 1/2017

Dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku z dnia 7 marca 2017. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (281 KB)

Zarządzenie nr 6/2017 w/s wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem bezpieczenstwa


PDF (23 KB)

Zarządzenie nr 2/2017

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 1 w Rybniku na rok szkolnym 2017/2018


PDF (201 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 5/2017Data dodania: 2017-08-25 09:37:59
Autor: Halina Łaganowska


DOC (254 KB)

Zarządzenie nr 7/ 2017 w/s ustalenia godzin pracy Przedszkola nr 1 w RybnikuData dodania: 2017-08-31 12:30:23
Autor: Halina Łaganowska


PDF (189 KB)

Zarzadzenie nr 8/2017 w/s opłat za  zywienie w przedszkoluData dodania: 2017-08-31 10:56:15
Autor: Halina ŁaganowskaData dodania: 2017-09-20 10:54:43
Autor: Halina Łaganowska


PDF (123 KB)

Zarządzenie nr 4/2015

w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania 
i  doskonalenia  systemu  zarządzania  bezpieczeństwem informacji  oraz  wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”


DOC (28 KB)

Zarządzenie nr 11/2017 w/s dopuszczenia do uzytku programów nauczaniaData dodania: 2017-09-20 13:34:56
Autor: Halina Łaganowska