Przedszkole nr 1
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Archiwum

Data dodania: 2018-12-19 10:00:56
Autor: Halina Łaganowska


PDF (51 KB)

Wyniki zamówieniaData dodania: 2018-12-10 08:02:38
Autor: Halina Łaganowska


PDF (836 KB)

projekt umowy


PDF (45 KB)

formularz asortymentowo cenowy - zad.3


PDF (48 KB)

formularz asortymentowo cenowy - zad.2


PDF (52 KB)

formularz asortymentowo cenowy - zad.1


PDF (1 106 KB)

zapytanie ofertowe 9 - różne produkty spożywcze


PDF (41 KB)

formularz asortymentowo cenowy - zad.3


PDF (41 KB)

formularz asortymentowo cenowy - zad.2


PDF (43 KB)

formularz asortymentowo cenowy - zad.1


PDF (1 104 KB)

zapytanie ofertowe 8 - warzywa i owoce mrożone, ryby mrożone, dania gotowe mrożone


PDF (45 KB)

formularz asortymentowo cenowy


PDF (1 104 KB)

zapytanie ofertowe 7 - mięso i produkty mięsne


PDF (43 KB)

formularz asortymentowo cenowy


PDF (1 105 KB)

zapytanie ofertowe 6  - pieczywo i wyroby cukiernicze


PDF (51 KB)

ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2018-05-04 10:02:05
Autor: Halina Łaganowska


PDF (33 KB)

Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w PrzedszkoluData dodania: 2018-02-06 08:00:52
Autor: Halina Łaganowska


PDF (31 KB)

Wyniki z wyboru najkorzystniejszych ofertData dodania: 2018-01-29 09:47:17
Autor: Halina Łaganowska


PDF (85 KB)

projekt umowy


PDF (45 KB)

zad 3 produkty mleczarskie


PDF (47 KB)

zad2 owoce, warzywa i podobne produkty


PDF (51 KB)

zad. 1 różne artykuły spożywcze


PDF (101 KB)

zapytanie ofertowe na różne art. spożywcze


PDF (45 KB)

formularz asortymentowo cenowy


PDF (101 KB)

zapytanie ofertowe na mięso i produkty mięsne


PDF (41 KB)

zad.3 dania gotowe mrożone


PDF (41 KB)

zad.2 ryby mrożone


PDF (43 KB)

zad.1 warzywa i owoce mrożone


PDF (101 KB)

zapytanie ofertowe na warzywa, owoce, ryby, dania mrożone


PDF (43 KB)

formularz asortymentowo cenowy


PDF (101 KB)

zapytanie ofertowe na pieczywo świeże i wyroby cukiernicze


PDF (51 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2018-06-04 10:51:49
Autor: Halina Łaganowska


PDF (29 KB)

Wyniki z wyboru najkorzystniejszych ofertData dodania: 2018-05-28 10:11:19
Autor: Halina Łaganowska


PDF (41 KB)

Zadanie 3 "Dania gotowe mrożone"


PDF (41 KB)

Zadanie 2 "Ryby mrożone"


PDF (43 KB)

Zadanie 1 "Warzywa i owoce mrożone"


PDF (102 KB)

Zapytanie ofertowe nr  5/2018/Ż/P01


PDF (70 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2017-03-12 10:04:02
Autor: Halina Łaganowska


Uwaga Rodzice.

Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2017 / 2018, rozpoczyna się dnia 13.03.2017 godz. 9.00  do 24.03.2017 godz. 15.00

 

Adres do naboru: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

PDF (33 KB)

Uchwała


PDF (33 KB)

Uchwała - nabór


PDF (315 KB)

Statut Przedszkola nr 1


DOC (103 KB)

Statut Przedszkola nr 1


DOC (261 KB)

Zarzadzenie nr 8/2017 w/s ustalenia opłat za korzystanie z posiłkówData dodania: 2011-03-09 09:44:02
Autor: Halina ŁaganowskaData dodania: 2011-03-09 09:41:55
Autor: Halina Łaganowska


PDF (71 KB)

ZARZĄDZENIE NR 8/2013
w sprawie: Przyjęcia Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 1 w Rybniku


PDF (26 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

Żywienie dzieci


PDF (38 KB)

Zarządzenie nr 3/ 2014

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Przedszkola nr 1 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015


PDF (38 KB)

Zarządzenie nr 2/ 2014

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów
oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 1 w Rybniku na rok szkolnym 2014/2015PDF (31 KB)

Zarządzenie nr 1/ 2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (26 KB)

Zarządzenie nr 7/2013

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 1 w Rybniku


PDF (31 KB)

Zarządzenie nr 1/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (23 KB)

Zarządzenie nr 2/2016

sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 1 w Rybniku na rok szkolnym 2016/2017


PDF (23 KB)

Zarządzenie nr 2/2015

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego.


PDF (25 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4/2016

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 1 w Rybniku


PDF (27 KB)

Zarządzenie nr 7/2013


PDF (23 KB)

Zarządzenie nr 6/ 2013


PDF (38 KB)

Zarządzenie dyrektora dot. odpłatności za żywienie personelu


PDF (26 KB)

Zarządzenie nr 1/2014

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 1 w Rybniku


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 6/2012: W sprawie procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu.


PDF (26 KB)

Zarządzenie dyrektora w sprawie programów nauczania


PDF (120 KB)

Zarządzenie nr 6/2012

w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego.


PDF (21 KB)

ZARZĄDZENIE  NR 4/ 2014

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 1 w Rybniku


PDF (31 KB)

Zarządzenie nr 1/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


PDF (35 KB)

Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”


PDF (34 KB)

Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku  w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 1 w RybnikuData dodania: 2017-08-25 09:37:59
Autor: Halina Łaganowska


PDF (26 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków


PDF (68 KB)

PROCEDURA KONTROLI DOSTĘPU


PDF (121 KB)

Statut Przedszkola nr 1 w RybnikuData dodania: 2011-03-09 09:21:06
Autor: Halina Łaganowska


PDF (26 KB)

Zarzadzenie dyrektora w sprawie odpłatności za żywienie dzieci


PDF (55 KB)

Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 1 w Rybniku. Data dodania: 2011-09-21 09:16:10
Autor: Halina Łaganowska


PDF (62 KB)

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie: odpłatności za żywienie pracowników Przedszkola nr 1 w Rybniku.